ลิงก์ในการทำแบบทดสอบ

https://forms.gle/XGF5Sioa45WvuhoK8

ให้เวลาทำถึง 23.59 น. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้เท่านั้น

**ให้ทำได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ก่อนคลิกส่งคำตอบ กรุณาทบทวนคำตอบให้ดีนะคะ

โฆษณา

ประกาศให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

คำชี้แจง ครูจะเปิดลิงก์แบบทดสอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 23.59 น.

เมื่อถึงเวลาและนักเรียนพร้อมแล้วคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยจ้า

ขอให้โชคดี

แบบทดสอบวิชา IS2

***เปิดให้ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2560*** 

ก่อนคลิกส่งคำตอบ อ่านทบทวนให้แน่ใจก่อนนะคะ

**ให้ทำได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น**

พร้อมแล้ว คลิกลิงค์นี้เลยค่ะ

https://goo.gl/forms/kuRMHmZwWq0TfxzF2

ขอให้โชคดี

ข้อตกลงในการพิมพ์รายงาน IS2

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

  • บทที่ ใช้ ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา
  • หัวข้อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 ตัวหนา
  • เนื้อหา ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด  16 ปกติ
  • หลังภาคผนวก ต้องมีประวัติของทุกคนในกลุ่ม พร้อมรูปถ่าย

po9lzkvub28

การค้นคว้าอิสระ ( Independent Study)

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงนำบันได 5  ขั้นสู่การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา  “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”  ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

rbd-7 copy