เอกสารประกอบการเรียนIS1

# ให้นักเรียน ดาวน์โหลด ไฟล์ ปกปฐมนิเทศรายวิชา,คำนำ สารบัญ,รูปเล่ม IS  เพื่อใช้ประกอบการเรียน วิชา IS1

graphic_missbone27    ปกปฐมนิเทศรายวิชา  พิมพ์ลงกระดาษปก ขนาด A4 สีหรือลายใดก็ได้ตามใจชอบ

graphic-missbonez_15    คำนำ สารบัญ

graphic-missbonez_03  รูปเล่มIS (PDF)

graphic_missbone17  ใบงานตั้งประเด็น

graphic-missbonez_11     แบบฝึกสืบค้นชื่อเรื่อง

graphic_missbone19 แบบเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

graphic-missbonez_10     แบบเสนอชื่อที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

graphic_missbone24    แบบเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s