การค้นคว้าอิสระ ( Independent Study)

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงนำบันได 5  ขั้นสู่การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา  “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”  ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

rbd-7 copy

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s