ข้อตกลงในการพิมพ์รายงาน IS2

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

  • บทที่ ใช้ ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา
  • หัวข้อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 ตัวหนา
  • เนื้อหา ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด  16 ปกติ
  • หลังภาคผนวก ต้องมีประวัติของทุกคนในกลุ่ม พร้อมรูปถ่าย

po9lzkvub28

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s